Gołąb hodowlany – krymka polska

Należy wiedzieć, że krymka to jedna z wielu ras wywodząca się z dawnych kresów wschodnich Rzeczpospolitej. Pochodzenie tych gołębi nie jest w pełni poznane. Prawdopodobnie, jak wiele innych ras, dotarły do Polski kilka wieków temu z państw Bliskiego Wschodu.

Są to gołębie średniej wielkości o smukłej budowie ciała i dość wysokiej postawie. Ściśle przylegające do ciała upierzenie nadaje sylwetce ładny pokrój, a postawie elegancję. Nazwa rasy związana jest z charakterystycznym barwnym rysunkiem na głowie. Krymki polskie to gołębie o bystrym spojrzeniu, dobrej orientacji przestrzennej, żywym usposobieniu. Nie są płochliwe, a ponadto łatwo przywiązują się do gołębników. Są dobrymi lotnikami – latają nisko, zataczając nad gołębnikiem kręgi.

Oto charakterystyczne cechy tego gołębia:

1). Oczy o perłowych tęczówkach i małych źrenicach.
2). Brew umiarkowanie szeroka, gładka, barwy cielistej.
3). Dziób długi, jasny, umiarkowanie mocnej budowy, zwarty; woskówki nosowe delikatne.
4). Pierś zaokrąglona, nieco wysunięta z przodu.
5). Upierzenie obfite, przylegające.
6). Głowa wąska i wydłużona; może być gładka lub z obfitą koroną zakończoną małymi rozetkami. Czoło niezbyt wysokie.
7). Szyja dość smukła, poszerzająca się lekko w dół i harmonijnie łącząca się z piersią, lekko pochylona do przodu.
8). Nogi średniej długości, gładkie lub gęsto upierzone; duże łapcie; pióra na stopie w pobliżu pięty oraz na palcach rozłożyście uformowane.
9). Plecy lekko opadające.
10). Skrzydła dobrze zwarte i przylegające do tułowia, spoczywające swobodnie na ogonie.
11). Ogon dobrze zwarty, proporcjonalny, noszony równo z linią pleców.

Należy też wiedzieć, że krymki polskie są gołębiami bardzo żywotnymi, odpornymi na choroby, o doskonale rozwiniętym instynkcie macierzyńskim. Świetnie wysiadują jaja i troskliwie opiekują się młodymi. Ze względu na te cechy zostały sprowadzone przede wszystkim do roli mamek, co negatywnie odbiło się na liczebności oraz jakości rasy. Krymki to gołębie łatwe w hodowli, a więc polecane początkującym hodowcom.

Dodatkowa uwaga – podstawowym kolorem tych gołębi jest biały. Natomiast barwa czapeczki i ogona dopuszczalna we wszystkich uznanych kolorach.